Dobro došli!emailinstagramfbb

Grafika_-_Kako_organizirati_dogadanje.pngOtvorene su prijave za tri nove besplatne radionice – "Kako organizirati kulturno događanje?", "Grafički dizajn - Adobe Photoshop i Illustrator" te radionica "Digitalna fotografije". Radionice, u organizaciji udruge Carpe Diem, održavat će se u prostoru Centra za mlade Grabrik (Maksimilijana Vrhovca 13).

Na radionici "Kako organizirati kulturno događanje" moći ćete steći praktična znanja u području planiranja, organizacije i provedbe kulturnih događanja na konkretnom primjeru u lokalnoj sredini. Kakvo događanje želite, kada i gdje ga je najbolje napraviti, koje su razlike kod organizacije komercijalnih i suvremenih, rubnih događanja, kako stvoriti publiku, promovirati vaša događanja i još mnogo toga moći ćete saznati kroz radionice u studenom u Centru za mlade u Grabriku. Radionice su namijenjene postojećim i novim organizatorima i bit će prilagođene grupi do 15 polaznika. Održavat će se srijedom i četvrtkom od 20 do 22 sata počevši s 2. studenim.

PROGRAM
1. Osnove organizacije događanja / event menadžmenta (4 sata) (2. i 8. studenog od 20 do 22 sata)
2. Razrada konkretne ideje za događanje (6 sati) (9., 15. i 16. studenog od 20 do 22 sata)
3. Provedba pilot događanja (6 sati) (vikend događanje u dogovoru s polaznicima)
Voditelj radionice je Domagoj Šavor, organizator kulturnih događanja kroz proteklih 10 godina, voditelj kluba mala scena Hrvatskog doma i koordinator platforme u nezavisnoj kulturi KAoperativa.

Radionica "Grafički dizajn" počet će 4. studenog u 10 sati te joj je cilj polaznike naučiti o grafičkom dizajnu, korištenju grafičkih alata (Adobe Photoshop i Illustrator) te kako se predstaviti u svijetu grafičkog dizajna. Polaznici će naučiti o njegovim plusevima i mogućnostima koje se mogu iskoristiti.

Radionica "Digitalna fotografija" započinje 8. studenog u 17 sati. Sami cilj radionice je postići veću zainteresiranost za fotografijom i kreativnost izražavanju kroz edukaciju i učenje tehničkih osnova fotografije. Polaznici će po završetku steći vještine potrebne za stvaranje i izražavanje vlastitih ideja koristeći se barem osnovnim postavkama fotoaparata, te će steći mogućnost kombiniranja raznih postavki za ostvarivanje napretka u fotografiji.

Prijave za radionicu Kako organizirati kulturno događanje otvorene su do 31. listopada, za radionicu Grafičkog dizajna do 2. studenog, a prijave za radionicu Digitalne fotografije do 6. studenog.

Radionice se organiziraju u sklopu projekta „Klub mladih – Centar za mlade Grabrik“ kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.