Dobro došli!emailinstagramfbb

radionicasmg.jpgKarlovačka županija u partnerstvu sa Savjetom mladih Karlovačke županije i udrugom Carpe Diem provodi projekt „Program za mlade Karlovačke županije“ kojemu je cilj poboljšati uvjete života mladih na području Karlovačke županije kroz dijalog između donositelja odluka koji će doprinijeti izradi Programa za mlade Karlovačke županije.

Agencija Ipsos iz Zagreba obavila je istraživanje - prikupljanje generalnih informacija o županiji i mladima i potrebama mladih za ispunjavanje sljedećih ciljeva:
1. Identifikacija generalnih problema i potreba mladih na razini Karlovačke županije
2. Identifikacija specifičnih problema i potreba mladih za pojedina područja u Karlovačkoj županiji
3. Identifikacija najvažnijih i najznačajnijih ciljeva, mjera i zadataka za svako od 5 područja od interesa za mlade:
a. osamostaljivanje mladih,
b. aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
c. mehanizmi potpore,
d. edukacija i informiranje,
e. slobodno vrijeme


Nakon prezentacije analize rezultata istraživanja provest će se 5 tematskih radionica kako bi se jasno definirale mjere i ciljevi te izradio prijedlog Programa za mlade Karlovačke županije. Isti će biti izložen javnoj raspravi u rujnu ove godine.

Prva tematska radionica – Obrazovanje i informiranje mladih održat će se 18.5.2017. u Centru za mlade u Grabriku od 9 do 15 sati.
Sudionici radionica su: mladi od 15 do 30 godina starosti s područja Karlovačke županije, osobe koje rade s mladima i za mlade, predstavnici donositelja odluka, i ostali prema tematici radionica.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane, posebice mlade, da se priključe radionicama jer to je osnova za postavljanje realnih potreba kako bi budući program mogao saživjeti i u konačnici imati smisla.

Za radionicu se možete prijaviti OVDJE.

Projekt „Program za mlade Karlovačke županije“ sufinanciran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i sredstvima proračuna Karlovačke županije.